اخبار دانشکده ها

انتشار مقاله اساتید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی در Journal of Petroleum Science and Engineering مقاله پژوهشی نگارش شده توسط اساتید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی (سید حسن حجی آبادی، علی صنعتی، امین کاظمی بیدختی)، با عنوان” بررسی جامع تجربی، تحلیلی و توموگرافی رئولوژی و رفتار آسیب سازندی سیال حفاری امولسیون معکوس [...]
۲۵ تیر , ۱۳۹۸
دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
خداوند بر همه چیز آگاه است کسب چهار مقام برتر در مرحله مقدماتی و راهیابی به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله مقدماتی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب سه مقام از طریق شرکت در المپیاد به صورت [...]
۲۴ تیر , ۱۳۹۸
دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۴ تیر , ۱۳۹۸
دانشکده فنی و مهندسی