اخبار دانشکده ها

۳۰ بهمن , ۱۳۹۷
دانشکده فنی و مهندسی
۳۰ بهمن , ۱۳۹۷
دانشکده فنی و مهندسی
نشست علمی نقش فضای مجازی در آموزش فلسفه برای کودکان در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 30 بهمن 1397 برگزار می شود. [...]
۳۰ بهمن , ۱۳۹۷
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
۸۰۴۴۷۰۱ (۱) ۸۰۴۴۷۰۱ (۲) ۸۰۴۴۷۰۱ ۸۰۴۴۷۰۱ [...]
۲۹ بهمن , ۱۳۹۷
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر