اخبار دانشکده ها

ابلاع بند ۲ یکصدو یکیمن صورتجلسه شورای آموزشی : مقرر گردید چنانچه دانشجوی مقطع دکتری مدرک زبان معتبر (مطابق آیین نامه آموزشی دکتری) ارائه نماید از گذراندن دوره های پیش نیاز آموزش زبان انگلیسی معاف گردد . [...]
۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۸
دانشکده فنی و مهندسی
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۸
دانشکده فنی و مهندسی
کارگاه آشنایی با صنعت تشریح کامل پالایشگاه اصفهان به همت انجمن مهندسی شیمی برگزار گردید. [...]
۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۸
دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی