اخبار معاونت ها

شماره ارتباط پیامکی با مسول محترم امور خوابگاه ها خواهران سرکا خانم واعظی نژاد، 09304986217 جهت طرح مشکلات خوابگاهی می باشد. لطفا هنگام طرح، مشخصات دانشجو و شماره اتاق و خوابگاه ذکر شود. مدیریت دانشجویی [...]
۲۵ مهر , ۱۳۹۶
معاونت دانشجویی
طی سلسله جلساتی که در سال تحصیلی جدید توسط امورانجمن های علمی دانشگاه درحال برگزاری است. اولین جلسه رسمی پیرامون مشکلات و بررسی شرایط کاری انجمن های علمی در دانشکده نفت برگزارشد. مهرابادی برپایی این جلسات را از مناسب ترین شیوه بیان مشکلات و ایجاد راه کارهای اداری در تسریع امور [...]
۲۴ مهر , ۱۳۹۶
معاونت فرهنگی و اجتماعی
۲۴ مهر , ۱۳۹۶
معاونت دانشجویی
ویژه برنامه بزرگداشت روز حافظ به همت کانون ادبی و حمایت مدیریت فرهنگی و اجتماعی با استقبال دانشجویان برگزارشد. دکتررحیمی،از اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ضمن سرایش غزلی از حافظ، وی را از عارفان تاریخ شعر معرفی کرد و گفت: حافظ حکیمی روشن بین و ژرف اندیش و [...]
۲۲ مهر , ۱۳۹۶
معاونت فرهنگی و اجتماعی