اخبار معاونت ها

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی در زمان فراغت از تحصیل به دلیل بررسی صندوق رفاه دانشجویان ، همراه داشتن اصل و فتوکپی کلیه مدارک تحصیلی قبلی الزامی است . [...]
۲۱ آذر , ۱۳۹۶
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
طی حکمی از سوی دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی و رییس شورای بررسی موارد خاص استانی، آقای دکتر صیانتی معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای بررسی مواد خاص استانی منصوب گردیدند. [...]
۱۹ آذر , ۱۳۹۶
معاونت دانشجویی
طی حکمی از سوی دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی و رییس شورای بررسی موارد خاص استانی،دکترحسن صیانتی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای بررسی مواد خاص استانی منصوب گردیدند. [...]
۱۹ آذر , ۱۳۹۶
معاونت دانشجویی
طی حکمی از سوی دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی و رییس شورای بررسی موارد خاص استانی،دکترحسن صیانتی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای بررسی مواد خاص استانی منصوب گردیدند. [...]
۱۹ آذر , ۱۳۹۶
معاونت دانشجویی