برگزاری کارگاه تعامل و ارتباط شایسته استاد و دانشجو

0

کارگاه تعامل و ارتباط شایسته  استاد و دانشجو روز سه شنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۲ با حضور اعضای هیأت علمی جدید و باسابقه در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات برگزار می گردد.

نظرات بسته اند