انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری پخش برنامه‌ها از صدا و سیما

0

پس از عقد قرارداد راه اندازی برنامه رادیوئی، صدای سبزوار، شهر دانش، میان دانشگاه حکیم سبزواری و صدا و سیمای خراسان رضوی، طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه؛

آقایان دکتر سید جواد خاتمی، مسؤول نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر حسن صیانتی، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سید نوراله رضوی، مدیر فرهنگی، دکتر شهاب عباس زاده، مدیر پژوهشی، هادی نصرتی پور، مدیر حراست به عنوان عضو شورا و دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی و بین الملل نیز به عنوان عضو و دبیر شورای سیاستگذاری پخش برنامه ها از صدا و سیما خراسان رضوی منصوب گردیدند.

×××

شایان ذکر است که برنامه رادیوئی صدای سبزوار، شهر دانش از هفتم دیماه سال جاری یکشنبه ها از ساعت ۹ صبح به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو خراسان (شبکه پایتخت معنوی ایران) بر روی امواج FM با طول فرکانس ۹۰ و AM با طول فرکانس ۱۱۰۷ پخش خواهد شد.

نظرات بسته اند