انتصاب مشاور عمرانی و مسؤول پیگیری امور اجرائی

0

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین شاد، به‌عنوان مشاور عمرانی رئیس و مسؤول پیگیری امور اجرایی منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسین شاد ؛

احتراماً نظر به مراتب تجارب و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مشاور عمرانی اینجانب و مسؤول پیگیری امور اجرایی” منصوب می شوید. امید است با حضور شما علاوه بر سامان دهی و نظارت مستمر بر فعالیت های عمرانی شاهد پی گیری دقیقتر امور اجرایی باشیم. لذا انتظار می‌رود که تدوین راهکارهای نظارتی نظام‌مند و انجام امور اجرایی در دستور کار قرار گرفته و از این منظر صرفه و صلاح دانشگاه مد نظر قرار گیرد. از خداوند منان برایتان آرزوی موفقیت دارم. پیروز و سربلند باشید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه

نظرات بسته اند