کسب نخستین مدال کاروان ورزشی پسران دانشگاه در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور : وحید رضا مسکنی دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه حکیم مدال برنز پومسه سیزدهمین المپیاد ورزشی پسران کشور را کسب کرد.

0

🔸دانشجوی تکواندوکار دانشگاه حکیم سبزواری مدال برنز پومسه ی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را از آن خود کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه وحید رضا مسکنی دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری توانست در مصاف با ۲۵ پومسه کار از دانشگاه های سراسر کشور مقام سوم پومسه ی انفرادی مسابقات تکواندوی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور  را بدست آورد.

IMG_20160804_204420

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *