انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی جذب دانشگاه

0


طی احکامی جداگانه از طرف جناب آقای دکتر  مجتبی نیاسر، دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

و

جناب آقای یعقوب زنگنه اسدی

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

به مدت چهارسال به عنوان اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه حکیم سبزواری منصوب گردیدند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *