شهریۀ دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پردیس و مجازی و دکتری پردیس سال ۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

0

به استحضار می رساند اطلاعیه های شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پردیس و مجازی و دکتری پردیس سال ۹۵ به شرح زیر می باشد:

جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و مجازی کلیک فرمایید.

جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان کارشناسیی ارشد پردیس کلیک فرمایید.

جهت دریافت اطلاعیۀ شهریه دانشجویان دکتری پردیس کلیک فرمایید.

 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *