نشست شورای بانوان دانشگاه در آستانۀ سال تحصیلی جدید

0

پیروی اهداف مدون این شورا، جزئیات برگزاری کارگاه تغذیه، ورزش و تندرستی ویژۀ بانوان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *