بازدید مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و امیر دریادار آل از غرفه ی هوشمنددانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره ملی حرکت

0

photo_2016-09-25_13-07-12 photo_2016-09-25_13-40-57 photo_2016-09-25_13-41-22 photo_2016-09-25_13-01-21 photo_2016-09-25_13-00-54 photo_2016-09-25_13-00-42

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *