دومین جلسه هیات امنا و هیات مدیره کوی دانشگاه بر اساس ساختار جدید با رئیس دانشگاه برگزار شد

0

دومین جلسه هیات امنا و هیات مدیره کوی دانشگاه با رئیس دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه ضمن تصویب پیش نویس اساسنامه کوی دانشگاه تصمیمات مهمی در خصوص فعالیت های عمرانی و اداری کوی دانشگاه گرفته شد.

photo_2016-11-08_14-06-02

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *