همایش “ارتباط:واقعی-مجازی” توسط مرکز مشاورۀ دانشگاه برگزار می گردد

0

همایش”ارتباط: واقعی-مجازی” به همت مرکز مشاورۀ دانشگاه دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار استادشریعتی برگزار می گردد.

مرکز مشاورۀ دانشگاه در ادامۀ برگزاری کارگاه ها و همایش های ترم جاری اقدام به برگزاری همایش”ارتباط:واقعی-مجازی” در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۴-۱۲ درمحل تالار استاد شریعتی دانشگاه می کند.

طی این همایش مهارت های ارتباطی و مقایسۀ ارتباط در دنیای واقعی و مجازی توسط آقای دکتر حسین شاره، روانشناس بالینی مرکز مشاورۀ دانشگاه و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ارائه خواهد شد.

لذا از کلیۀ دانشجویان و همکاران اعم از استادان و کارمندان دانشگاه جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

شایان ذکراست به کلیۀ شرکت کنندگان در همایش فوق گواهی حضور اعطا می گردد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *