انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه به عنوان ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

0

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  طی حکمی دکتر محمد رضا معین فرد، مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری را به مدت یکسال به عنوان ارزیاب اداره کل تربیت بدنی منصوب نمودند.

حکم

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *