بازدید مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت کابل خودرو سبزوار از دانشگاه حکیم سبزواری

0

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

۲۱ ۴ ۳ ۳

SONY DSC

SONY DSC

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *