گزارش تصویری مراسم افتتاح همزمان طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

0

۲ ۱ ۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۹ ۱۵ ۱۳ ۱۷ ۷۱ e q

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *