مهلت ثبت نام دومین جشنوارۀ ملی شناسایی و توانمندی سازی ایده های برگزیده تا ۵آذرماه تمدید شد

0

دومین جشنوارۀ ملی شناسایی و توانمندی سازی ایده های برگزیده (شتاب) در آذرماه سال جاری همزمان با هفتۀ پژوهش و فناوری برگزار می گردد.

جهت مشاهدۀ اطلاعات بیشتر در رابطه با جشنوارۀ مذکور به سایت جشنواره (http://chosen-idea.ir) مراجعه نمایید.

شایان ذکر است مهلت ثبت ایده تا ۵ آذرماه تمدید گردید.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *