نشست خانم پروفسورBeatrice Giblin با دانشجویان دانشگاه حکیم برگزار شد

0

نشست خانم پروفسورBeatrice Giblin با جمعی از اساتید و دانشجویان در تالار اسرار دانشکدۀ الهیات برگزار شد.

خانم پروفسورBeatrice Giblin در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور گستردۀ دانشجویان خانم در دانشگاه های ایران، آن را عامل پیشرفت و بالا رفتن سطح علمی جامعه دانست.

وی در ادامه به نقش و تلاش استادان و دانشجویان دانشکدۀ الهیات بر اصلاح نگرش نسبت به اسلام  و تفکیک اسلام ناب و  واقعی از گرایش های انحرافی و تفکیک آن اشاره کرد و گفت:

خانم  پروفسورBeatrice Giblin در رابطه با نزدیکی و همسانی قانون ایران با فرانسه در برهه ای از تاریخ و تفاوت آن در حال حاضر گفت:

حقوق همواره درحال تغییر و تکامل است و هر جامعه ای باید این ارتباط را برقرار کند تا بتواند درسایر جوامع تاثیرگذار باشدکه لازمۀ ورود به حوز های مطالعات فرا دانشگاهی و ورود به عرصۀ بین الملل تقویت زبان و به روز نمودن قوانین است. با توجه به اینکه حقوق فرانسه یکی از منابع اصلی حقوق ایران است، می تواند یک دیدگاه مثبت جهت مطالعات مشترکی برای دانشجویان حقوق دانشگاه باشد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *