طنین آذر، ویژه برنامه ۱۶ آذر، روزدانشجو با حضور رئیس، مسئولین دانشگاه و اساتید دانشگاه ونسن فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *