نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژِوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

photo_2016-12-09_19-12-24 photo_2016-12-09_19-12-36photo_2016-12-10_09-03-12 photo_2016-12-10_09-03-17 photo_2016-12-10_09-03-22 photo_2016-12-10_09-03-26 photo_2016-12-10_09-03-32 photo_2016-12-10_09-03-38 photo_2016-12-10_09-03-45 photo_2016-12-10_09-04-01 photo_2016-12-10_09-04-10photo_2016-12-10_09-04-39 photo_2016-12-10_09-03-07photo_2016-12-10_09-04-31 photo_2016-12-10_09-02-17photo_2016-12-10_09-04-23photo_2016-12-10_09-02-00

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *