سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی از از شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا The European Spallation Source با موضوع ” شتاب دهنده ی ESS اروپا”

0

سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی

از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS)

با موضوع:

“شتاب دهندۀ ESS”

زمان: دوشنبه ۹۵/۱۰/۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: دانشکده علوم پایه کلاس ۲۰۸

حضور برای عموم دانشجویان و استادان آزاد می باشد.

 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *