دومین جلسه پرسش و پاسخ رئیس و مدیران گروه دانشکده معماری و شهرسازی با دانشجویان این دانشکده برگزار شد

0

دومین جلسه ی پرسش و پاسخ با دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵  با حضور رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و مدیران  گروه های  معماری و مرمت برگزار شد.

در این جلسه دانشجویان به طرح مشکلات و مسائل خود؛ پرداخته ومسئولین دانشکده ضمن پاسخ گویی به انعکاس آن به مسئولین دانشگاه اقدام نمودند.

IMG_1058

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *