نشست شورای فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد

0

نشست شورای فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

photo_2017-01-25_07-49-08 photo_2017-01-25_07-49-27 photo_2017-01-25_07-48-09 photo_2017-01-25_07-48-32

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *