انعقادتفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه گلستان

0

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه  گلستان خبر داد.
دکتر علی اصغر مولوی با  اعلام  این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه  در راستای توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی –پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و این دو دانشگاه منعقد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از این تفاهم نامه ایجاد همکاری های متقابل در زمینه های علمی – پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از آزمایشگاهی، تولیدی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص یکدیگر می باشد.
وی  با اشاره به مفاد تفاهم نامه بین دو دانشگاه تصریح کرد: این تفاهم نامه در زمینه تعیین و تبادل اولویت های تحقیقاتی واحدهای تحت پوشش طرفین جهت هدایت و تبیین طرح های تحقیقاتی مشترک، حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با منابع مشترک، بهره مند شدن از امکانات یکدیگر، همکاری در برگزاری کارگاه ها و همایش ها، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، امکان بازدید محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان از واحدهای علمی و پژوهشی طرفین، همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتاب و نشریات، برگزاری دوره های آموزشی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، تسهیل زمینه های تبادل اعضای هیات علمی جهت تحقیق، تدریس، تبادل نظر بین دانشگاه حکیم سبزواری و  دانشگاه  گلستان فراهم می سازد.

دکتر مولوی با اشاره به اینکه طی این تفاهم نامه طرفین متعهد به انجام برخی از فعالیت های مورد وتوافق شده اند، یادآور شد: ایجاد و ارائه زمینه مساعد جهت برگزاری نشست های علمی، همکاری و حمایت همه جانبه از اساتید هیات علمی  و  مجریان طرح های تحقیقاتی در انعقاد قراردادهای پژوهشی و پروژه ها،  فراهم نمودن زمینه ایجاد و هماهنگی جهت برگزاری دوره های مرتبط با فعالیت های دانشگاه گلستان و فراهم سازی زمینه های مادی و معنوی متعارف برای نشست های علمی مشترک و بازدید های علمی و پژوهشی مشترک در سطح استان، منطقه و کشور از جمله تعهدات دانشگاه حکیم سبزواری در این تفاهم نامه می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه از اولویت دادن به عناوین تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه در طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط، همکاری در برگزاری نشست های مشترک ( سمینار، همایش و ….) درچارچوب قوانین و مقرارت، دعوت از محققان و کارشناسان دانشگاه حکیم سبزواری در سمینارهای علمی و جلسات دفاعیه تحصیلات تکمیلی و نظایر آن در چهارچوب قوانین و زمینه سازی و پیشنهاد و ایجاد دوره های آموزشی کارآفرینی با توجه نیازهای دانشگاه حکیم سبزورای در چهارچوب قوانین به عنوان تعهدات دانشگاه گلستان در این تفاهم نامه نام برد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *