گروه محیط زیست و انجمن علمی بر گزار می کند:سخنرانی علمی با موضوع تراریخته چیست؟

0

گروه محیط زیست و انجمن علمی بر گزار می کند:

سخنرانی علمی با موضوع تراریخته چیست؟ تراریخته (دستکاری ژنتیکی) برای محیط زیست و سلامت خوب یا بد؟

چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰ آمفی تئاتر شریعتیphoto_2017-02-13_13-16-38

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *