سومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی

0

سومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی

زمان: ۴ اسفند ماه ۹۵-ساعت ۸-۱۲

مقارن با روز مهندس توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *