پنجمین گردهمایی تخصصی از مجموعه سخنرانی های علمی مرکز ECEE دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

پنجمین گردهمایی تخصصی از مجموعه سخنرانی های علمی مرکز ECEE دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان مخابرات سیار، دوشنبه ۱۶اسفند ساعت ۱۲

در سالن همایش دکتر هنربخش، دانشکده مهندسی برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *