آمار و نمودار قبولی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

0

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ ، تعداد ۷۸۱ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری در یکی از دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم پذیرفته شده اند، جهت مشاهده آمار و نمودار های پذیرفته شده به تفکیک رشته مقطع کارشناسی و دانشکده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

 آمار و نمودار قبولی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *