ارائه تسهیلات به دانشجویان استعداد درخشان ورودی مهر ۹۶ در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری+جدول تسهیلات

0

بر اساس مصوبات صورت گرفته در چهارصد و نود و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مقرر شد به دانشجویان استعداد درخشان ورودی مهر ۹۶ در مقاطع تحصیلات تکمیلی تسهیلاتی جهت حمایت و تشویق این دسته از دانشجویان از سوی دانشگاه در نظر گرفته شود.
در جدول زیر به اهم موارد تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان اشاره شده است

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *