بر مدار پایداری، نشریه اختصاصی همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران منتشر شد

0

بر مدار پایداری، نشریه اختصاصی همایش ملی همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران به همت کمیته روابط عمومی همایش منتشر شد.

جهت مشاهده این نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بر مدار پایداری

نظر خود را بیان کنید