چاپ مقاله مشترک اعضاء هیات علمی گروه مهندسی عمران و مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

0

مقاله مشترک اعضاء هیات علمی گروه مهندسی عمران و مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی چاپ شد.

مقاله مشترک دکتر حسن­ ساقی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران و دکتر اسماعیل لگزیان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک تحت عنوان:

Optimization of the Rectangular Storage Tanks for the Sloshing Phenomena Based on the Entropy Generation Minimization

 در مجله معتبرEnergyچاپ شده است. این مجله دارای IF=4.292  بوده و جزو ۱۰% مجله برتر در زمینه مربوطه می­ باشد و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

در این مقاله، بهینه­ سازی مخازن ذخیره سیال تحت اثر زلزله (پدیده اسلاشینگ)، با استفاده از مفاهیم انتروپی انجام و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

گفتنی است دکتر حسن ساقی تاکنون۲۴ مقاله ISI و علمی پژوهشی،۷۰ مقاله در کنفرانس­های ملی و بین­ المللی و ۵ کتاب (تألیف و ترجمه)و  دکتر لگزیان ۳۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی و ۳۰ مقاله در کنفرانس­های ملی و بین­ المللی منتشر کرده­ اند.

نظر خود را بیان کنید