عضو هیات علمی و رئیس دانشکده علوم ورزشی ادانشگاه حکیم سبزواری یکی از مترجمان کتاب برجسته “فیزیولوژی ورزشی(غدد درون ریز) “

0

کتاب فیزیولوژی ورزشی(غدد درون ریز) نوشته کاتاریناتی بورر (۲۰۱۳) با همکاری پروفسور حامدی نیا عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ترجمه و در انتشارت سمت به چاپ رسید.

در این کتاب که به ارتباط تنگاتنگ فعالیت بدنی با عملکرد هورمون ها تاکید شده آمده است:

در جوامع پیشرفته، ابتلا به بیماری ها رو به ازدیاد گذاشته است که بی تردید ریشه در ناهنجاری های هورمونی دارد. خوردن غذای بیش از حد و نسبتاً غیرفعال بودن به مقاومت انسولین و دیابت نوع دوم (T2D) منجر می شود؛ بیماری ای که با ناهنجاری های سوخت وسازی و غدد درون ریز همراه است و سندروم سوخت وسازی (متابولیکی) شناخته می شود. در سندروم سوخت وسازی، بافت های زیاد و ضروری برای سوخت وساز نسبت به هورمون ادیپوزی لپتین و انسولین مقاوم می شود. استرس های عصر مدرن نیز ترشح کورتیزول را تا مقادیر زیادی افزایش می دهد که آثار معکوسی بر سلامت ذهنی، یکپارچگی عضلات و استخوان، عملکرد ایمنی و سوخت وسازی بر جای می گذارد. جالب است بدانیم که از وقوع بخش اعظم این اختلالات سوخت وسازی و غدد درون ریز می توان جلوگیری کرد و حتی از راه افزایش فعالیت بدنی آن ها را برطرف کرد. این موضوع نشان می دهد ترشح و کار هورمون ارتباط تنگاتنگی با فعالیت ورزشی دارد و فعالیت ورزشی برای حفظ تندرستی ضروری است

نظر خود را بیان کنید