کلاس های ورزشی ایروبیک(ویژه بانوان دانشگاه و همسران آقایان شاغل)

0

شورای بانوان دانشگاه حکیم برگزار میکند

قابل توجه بانوان و همسران آقایان شاغل در دانشگاه (کارکنان و اعضای هیات علمی)

کلاس های ورزشی ایروبیک

زمان: یکشنبه۱۳۹۶/۲/۱۰( ساعت ۱۹ الی۲۰/۱۵) و سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۱۲ (ساعت ۱۸الی۲۰)

مکان: سالن بدنسازی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه

اولویت ثبت نام با افرادی خواهد بود که در جلسه اول (مورخ یکشنه ۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ الی ۲۰:۱۵ )حضور داشته باشند.

نظر خود را بیان کنید