کارگاه آموزشی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

0

کارگاه آموزشی بالندگی اعضای هیات علمی به همت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

گفتنی است این کارگاه آموزشی  با تدریس  آقای دکتر داود معصومی عضو هیات علمی در رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اورهوس دانمارک در تاریخ ۹۶/۲/۱۶ در محل سالن همایش های بین المللی  بیهقی  برگزار می شود.

نظر خود را بیان کنید