دومین فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران برای پشتیبانی از رساله‌های دکتری

0

دومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در چارچوب سیاست‌های راهبردی پژوهش و فناوری نظام، کمک به هدایت رساله‌های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور دومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد ملی علم ایران) دانشجویان مقطع دکتری تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ فرصت دارند طبق آیین‌نامه منتشر شده با مراجعه به سایت http://www.insf.org/نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نظر خود را بیان کنید