اولین دانشجوی دکتری دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد

0

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود  فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری ، محسن مشایخی دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری ظهر امروز با دفاع از رساله خود با عنوانمحاسبه محصولات گسیلنده پوزیترون در پروتون درمانی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود تصویربرداری  PET” با راهنمایی دکتر علی اصغر مولوی و دکتر بهنام آزادگان موفق به پایان تحصیلات خود در رشته فیزیک هسته ای در مقطع دکتری شد.

گفتنی است چاپ ۴ مقالهISI و یک مقاله کنفرانسی به همراه ۲ مقاله کنفرانسی بخشی از دستاوردهای این رساله ی دکتری  است که تاکنون از آن استخراج شده است. همچنین این دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری فرصت مطالعاتی خود را به مدت شش ماه در کشور ایتالیا گذرانده است.

لازم به یادآوری است هیات داوران این جلسه دفاع را دکتر هادی هادیزاده و دکتر رضا ایزدی از دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داده بوند.

نظر خود را بیان کنید