اولین جلسه شورای دانشگاه حکیم سبزواری در سال ١٣٩۶ تشکیل شد

0

اولین جلسه شورای دانشگاه حکیم سبزواری در سال ١٣٩۶ تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  اولین جلسه شورای دانشگاه در سال ١٣٩۶ عصر روز یکشنبه مورخ  ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در ابتدای  این جلسه،  دکتر جواد حدادنیا، رییس محترم دانشگاه، ضمن تبریک هفته آموزش، به محور قرار دادن مساله ارتقاء کیفی آموزش در سال ۱۳۹۶ با شعار “سر آمدی آموزش” اشاره نمود.🔹رئیس دانشگاه در  سخنانی با اشاره به مصوبات اولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه در سال جدید، قرار تشکیل ستاد ویژه به ریاست معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت تدوین برنامه های مدون کوتاه مدت و بلند مدت حوزه های مختلف دانشگاه، جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش را مطرح کرد. در این راستا، وی سال جدید را سالی پر کار برای مجموعه دانشگاه و به صورت ویژه برای حوزه محترم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیش بینی کرد.

در ادامه،  دکتر بهمن کروجی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طرح اولیه برنامه توسعه آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزشی را با چهار محور اصلی به شرح زیر ارائه کرد و قطعی شدن این طرح را پس از دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات اعضای محترم شورا پایان ماه جاری پیش بینی نمود:
– بروز رسانی  سامانه های آموزشی؛
– توسعه فضاهای آموزشی؛
– ارتقاء کیفیت آموزش؛
– بهسازی ساختارهای اداری حوزه آموزش.
به همین منظور، دکتر عبدالرحیم عسکری، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه، نخستین گام آن حوزه در این خصوص را بررسی کمبودهای فضاهای آموزشی و اراده بر حمایت مالی در رفع کمبودها خواند.
در جمع بندی، مقرر گردید کمیته های مجزایی هر کدام با عضویت دو نفر از روسای دانشکده ها، مدیران و اعضای هیات علمی صاحب نظر مربوط هر یک از محورهای چهارگانه تشکیل و برنامه های عملیاتی تدوین گردد.

در ادامه بررسی دستور کار شورا، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه، به گزارش چند شاخص ارزیابی آموزشی مربوط به نحوه برنامه ریزی درسی هفتگی دانشکده ها پرداخت  و در این راستا مقررشد روسای دانشکده ها با برنامه ریزی جدی در ترم جاری، میزان  این شاخص ها را به بالاتر از حد نصاب معرفی شده در شورای نظارت برسانند.
خانم دکتر پورخاندانی مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه در ادامه گفتگو با روابط عمومی افزود:
در سومین دستور کار این جلسه، دستورالعمل اعطای پایه پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه، مطرح و با آن موافقت شد. لازم به ذکر است این دستورالعمل پس از تصویب در هیات امنای دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

نظر خود را بیان کنید