انتصاب مدیر دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

0

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، سرکارخانم دکتر رحیمه پورخاندانی به عنوان مدیر دانشجویی  دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شد.

متن حکم این انتصاب  بدین شرح است:

باسمه تعالی

سرکارخانم دکتررحیمه پورخاندانی
استادیار و عضومحترم هیأت علمی گروه ریاضی

با سلام

  احتراماً، نظر به مراتب تخصص و تجارب جناب عالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم دانشجویی و مسئول ایجاد معاونت دانشجویی و فرهنگی و از طرفی ایجاد ساختار جدید حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دانشجویی دانشگاه منصوب می شوید.

 امید است با همکاری همه جانبه و مؤثر با پرسنل محترم آن حوزه، در جهت اهداف دانشگاه با رعایت اصل قانون مداری، تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری بر اساس شرح وظایف و در راستای راهبردهای دولت محترم تدبیر و امید موفق باشید.
   از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی را دارم.

دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *