اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها در خصوص تکمیل فرم امتیاز بندی خوابگاه ها

0

کلیه ی دانشجویان دوره روزانه (دختر و پسر) متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی برای سال ۹۷-۹۶، لازم است از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۲ تا ۹۶/۰۳/۰۸ به پورتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست بر اساس راهنمای موجود اقدام نمایند . اسامی دانشجویان واجد شرایط در هفته آخر مردادماه از طریق پورتال معاونت دانشجویی جهت انتخاب اتاق اعلام خواهد شد.

راهنمای پرکردن فرم امتیاز بندی

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *