اطلاعیه شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

0

به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس شهریه مصوب شده در کمیسیون دائمی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی(مجازی) سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *