آغاز عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

0

آغاز عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش روابط عمومی عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری همزمان با تابستان و فصل تعطیلات دانشگاه آغاز شد.

فاز اول این عملیات عمرانی شامل ایجاد سنگفرش، کاشت پوشش گیاهی و زیباسازی محوطه بیرونی دفتر نهاد رهبری دانشگاه می باشد.

گفتنی است در پی درخواست نهاد رهبری و موافقت مسولین دانشگاه، دفتر این نهاد به ساختمان جدیدی در مجاورت مهدیه دانشگاه منتقل شد

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *