“نگارستان آفرین” مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم و نمایشگاه دستاوردهای“تدبیرهای امیدبخش”افتتاح شد

0

“نگارستان آفرین”
مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم و نمایشگاه دستاوردهای“تدبیرهای امیدبخش”باحضور مسولین شهرستان ودانشگاه،هنرمندان و اصحاب رسانه شهرستان افتتاح شد

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *