کارگاه های آموزشی دوره چهارم مرکز مشاوره طرح سمن (سلامت، مهارت و نشاط)

0

۱٫کارگاه آموزشی “مقابله با کمرویی وکسب اعتماد به نفس ” روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۲/۹۴

 

۲٫کارگاه آموزشی”انتخاب آگاهانه در ازدواج ” روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۹۴

 

۳٫کارگاه آموزشی “تحکیم بنیانهای خانواده “روز دوشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۴

 

۴٫کارگاه “نقش عوامل  شخصیتی در رضایت زناشویی ” روز دوشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۴

 

۵٫کارگاه آموزشی “مهارتهای حل تعارض زوجین ” روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۹۴

 

۶٫ کارگاه آموزشی “تکنیکهای جذب وابراز صمیمیت ” روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۹۴

 

۷٫کارگاه آموزشی “مهارت همدلی” روز یکشنبه مورخ ۲۷/۲/۹۴

 

۸٫ کارگاه آموزشی “تکنیکهای جذاب ارتباطی “روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴

 

۹٫کارگاه آموزشی “مهارتهای ارتباطی پیشرفته در رابطه زناشویی” روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴

 

۱۰٫کارگاه آموزشی”مهارتهای مطالعه ومدیریت زمان ” روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۴

 

علاقمندان به شرکت در کارگاههای فوق در اسرع وقت به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند.

 

                                                                                                    مرکز مشاوره دانشگاه 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *