دانشجویان و مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری در اقدامی ابتکاری با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی با اهداء گل از زحمات این عزیزان قدردانی کردند

0

در یک اقدام ابتکاری و به مناسبت هفته نیروی انتظامی دانشجویان و مسولان دانشگاه حکیم سبزواری با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی با اهدا گل از ایشان تشکر نمودند.

🔹در این دیدار دانشجویان به طور سرزده به اتاق کار کلیه پرسنل نیروی انتظامی رفته و با اهدا گل از خدمات ایشان تشکر کردند.
یکی از نکات قابل توجه کارت تشکر طراحی شده توسط دانشجویان و هدیه آن به پرسنل خدوم نیروی انتظامی بود.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *