اطلاعیه مهم مرکز مشاوره و کلینیک دانشگاه در خصوص دانشجویانی که دعوت نامه مراجعه به کلینیک جهت انجام طرح پایش ارسال شده است

0

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورد

به اطلاع می رساند برای دانشجویانی که دعوت نامه مراجعه به کلینیک جهت انجام طرح پایش ارسال شده است ضروری است که در بازه زمانی اعلام شده بر اساس فرایند مربوطه ، مراجعه و مدارک و معاینات خود را تکمیل نمایند در غیر اینصورت ضمن محدودیتهای آموزشی و رفاهی ، کارت تغذیه آنها غیرفعال خواهد شد .

با تشکر – مرکز مشاوره و کلینیک دانشگاه

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *