اطلاعیه آزمایشگاه مرکزی در خصوص دانشجویانی که در کارگاه ایمنی اطفای حریق و کمکهای اولیه شرکت کرده اند

0

دانشجویانی که در کارگاه ایمنی اطفای حریق و کمکهای اولیه را در روز ۱۳ مهرماه  شرکت کرده اند جهت دریافت گواهی مربوطه به دفتر معاونت پژوهشی ( خانم اشراقی ) مراجعه فرمایند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *