بازدید اساتید فرانسوی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری

0

اساتید دانشگاه پاریس ۱۳صبح امروز ضمن بازدید از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری از نزدیک باپتانسل علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آشنا شدند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *