نشست مدیر اموربین الملل و دانشجویان خارجی برگزار شد

0

نشست مدیر اموربین الملل و دانشجویان خارجی، دکتر مهدوی با دانشجویان اتباع برگزار شد.

طی این نشست دانشجویان نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *