ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

0

 ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

محورهای همایش:

  آنالیز هارمونیک مجرد

   آنالیز هارمونیک کاربردی

   فضاهای عملگری

  نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها

  گروههای لی و نظریۀ نمایش 

سایت همایش

 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *