سپاس و قدردانی دکتر مولوی از مدیر روابط عمومی دانشگاه

0

دکتر مولوی طی نامه ای از خدمات دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن دلبری

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

با سلام

نظر به استعفای جناب عالی طی نامۀ شمارۀ ۴۷۲۹۱/ ۹۶ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹،  بر خود فرض می دانم ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مسؤولیت مدیریت مذکور، همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نموده اید،  با استعفای جناب عالی موافقت نموده و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

نیکبخت و سربلند باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *